Architect

Aannemer

Particulier

Woningbouwvereniging

Terug naar home


Gebruik goed hout...

Meer over FSC hout

Disclaimer

Copyright
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Houtindustrie Buitenpost BV. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Houtindustrie Buitenpost BV is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Merken
Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Houtindustrie Buitenpost BV, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Houtindustrie van de Witte is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Houtindustrie Buitenpost BV niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Houtindustrie Buitenpost BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Informatie van derden
De op deze site geplaatste informatie die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. Houtindustrie Buitenpost is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, noch voor de toegang tot of de informatie op enige site die is gelinkt van of naar deze site.

Frames
Het is niet toegestaan deze site te framen.

Ontwerp en ontwikkeling
Deze website is gerealiseerd in samenwerking met Tsjil internet solutions.


disclaimer   privacy policy Copyright © 2012 Houtindustrie Buitenpost, Alle rechten voorbehouden.